کود شیمیایی فروت ست بنیفر

این محصول در استحکام شکوفه ها بر درخت و تبدیل آن به میوه مؤثر است. 

در طراحی این جعبه از رنگ صورتی و شکوفه استفاده شد. این جعبه زیر مجموعه دیگر محصولات برند بنیفر است و با چاپ افست تولید شده.