طراحی جعبه کود شیمیایی هیومی بن بنیفر

این محصول جهت اصلاح و باروری و حاصلخیزی خاک استفاده میشود. با استفاده از یک جعبه گنج که معمولا زیر خاک کشف میشود به کاربرداین کود که به نوعی حکم طلای در خاک دارد اشاره شده. تصویر دیگر طراحی پوستر نمایشگاهی این محصول می باشد.