Project : Logo

canrose1.png
canrose2.png

کن رز برند تایتل یک شرکت بازرگانی با همین نام است . در طراحی این لوگو به درخواست و تاکید کارفرما از نماد پرچم کانادا استفاده شد . این لوگو جهت استفاده در بسته بندی محصولات صادراتی این شرکت طراحی و اجرا شد

سال طراحی 1398. کانادا