Project : Logo

day1.png
day 2

این مجموعه در زمینه ساخت و نصب پروژکتور و دوربین های مداربسته فعال است از حروف اول برند و ترکیب آن با فرم ساده شده چشم، و اشعه های نور این لوگو طراحی شد

سال طراحی 1400. ایران -اصفهان