طراحی جعبه برای ذغال صنعتی کن رز

شرکت کن رز ،فعال در زمینه صادرات در کانادا

استفاده از رنگهای مشکی و قرمز تداعی کننده آتش و سیاهی ذغال، همچنین فرم شش ضلعی که مشابه فرم ذغال ها می باشد

این محصول در بازارهای عربی توزیع و به فروش می رسد.