Project MAC

mac1
mac2

کلینیک زیبایی مک در زمینه خدمات پوست و مو و زیبایی فعالیت دارد . ایده اولیه این لوگو به درخواست کارفرما استفاده از صورت و رخ زنانه بود

سال طراحی 1398. کانادا