لابراتوار نگاره لبخند در زمینه ساخت انواع پروتزهای زیبایی و ارتودنسی فعالیت دارد طبق بریف کارفرما که دندان و ارتودنسی در نگاه اول مشخص باشد از فرم ساده شده دندان و ارتودنسی که با حروف اول نام لابراتوار ترکیب شده استفاده کردم
سال طراحی 1399. ایران -اصفهان