Project : Logo

شرکت سینا شیمی سپاهان تولید کننده انواع کودهای شیمیایی و ارگانیک میباشد. در طراحی این لوگو از حرف s و ترکیب آن با برگ جهت فعالیت در زمینه کشاورزی و چرخ دنده جهت فعالیت های صنعتی استفاده کردم.
سال طراحی 1398. ایران-اصفهان