شرکت سینا شیمی سپاهان تولیدکننده کودهای شیمیایی و ارگانیک

این محصول به شکل دانه ای ریز و یا به اصطلاح گرانوله است از نام تجاری محصول جهت ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب ، نمایی از مزرعه و فرم دایره که نشان دهنده گرانوله بودن این کود است استفاده شد.

این پروژه در ابعاد 100 در 70 بوده و با چاپ فلکسودر 4 رنگ چاپ و لمینت شده است