سفارش شرکت نوبهاران شیمی سپاهان با برند بنیفر و نوبیکا

تولیدکننده انواع کودهای ارگایک و شیمیایی

این محصول نوعی کود شیمیایی محرک رشد است که سرعت رشد گیاه را بیشتر می کند طبق درخواست مجموعه در طراحی این محصول از داستان لوبیای سحرآمیز الهام گرفتیم و با  داستان سرایی و ایجاد حس نوستالژی در ماندگار شدن این محصول در ذهن مخاطب این جعبه را طراحی کردم.